Portfolio

HORESTA Visitor

Jeg har lavet bladet Visitor for brancheforeningen HORESTA gennem de sidste 4 år, og ind i mellem laver jeg illustrationer til bladet. I nr. 4 2014 skulle vi illustrere antallet af kinesiske turister gennem årene i en graf, men jeg valgte at lave en mere illustrativ form for graf for at pynte det lidt op.

EU-Kommissionen

EUMOFA Presentation
Ved EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION 2013, havde EU-Kommissionen brug for en præsentation til at viser mulighederne med deres nye webapplication fra afdelingen European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products EUMOFA. Så de bad mig lave en animeret præsentation der skulle spille i loop på storskærme på EU-Kommissionens stand gennem hele messen.

Grundejernes Investeringsfond

Til GI's medlemsblad som hedder Bedre Boliger, efterspørger de ofte tekniske illustrationer til at vise specifikke problemstillinger i bygningskonstruktioner. Til det benytter jeg 3D-programmet "Blender".

Brief

Bladet, Nordea Private Banking Magazine Brief nr. 9, skulle have en opslags-illustration til deres tema, som var Rusland. Illustrationen skulle være et 3D kort med diverse interessante facts om Rusland. Jeg lavede illustrationen i programmet Blender 2.6, for at give det en virkelighedseffekt, og supleredes med infografik, som jeg lagde på i Adobe Indesign, så det var lige til at sætte sammen med artiklerne.

Teknikeren

Teknisk Landsforbund udgiver et medlemsblad kaldet Teknikeren. De skulle bruge en illustration til bladet, som kunne illustrere handlingsforløbet i deres overenskomst for 2012. Illustrationen skulle være i bladets stil, og skulle tage udgangspunkt i en powerpoint, der kom fra ledelsen. Illustrationen var med i blad nr. 1 2012

Grundejernes Investeringsfond

GI skulle bruge en illustration til deres Pjece om grundfugt i kældere. Dertil ville de have en realistisk illustration som et tværsnit af en kælder, og jeg skulle tage udgangspunkt i en gammel håndtegnet illustration. Jeg lavede illustrationen i 3D-programmet "Blender".

Dong Energy

Illustration jeg lavede til Dong Energys årsrapport 2008.